Îmbunătăţirea ABILITĂŢILOR
ANTREPRENORIALE și stimularea șomerilor cu VÂRSTA PESTE 50 DE ANI”

Despre proiect

Șomajul este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Europa în contextul crizei economice în care ne aflăm. Unul din grupurile de populație cele mai afectate de fenomenul șomajului este reprezentat de persoanele în vârstă.

Majoritatea şomerilor vârstnici nu sunt de multe ori conştienţi de posibilitatea de a-şi înfiinţa propria afacere prin exploatarea anilor de experienţă pe care îi au şi a cunoştinţelor acumulate. Însă, pentru a deveni antreprenori, aceștia trebuie să dobândească abilităţi şi competenţe de afaceri adecvate de dezvoltare antreprenorială.

MYBUSINESS is a

Proiectul MYBUSINESS este un proiect finanţat de Programul ERASMUS+, linia de finanţare KA2 Parteneriate Strategice finanţat de Comisia Europeană, care vizează promovarea reintegrării pe piaţa forţei de muncă a şomerilor seniori prin facilitarea accesului acestora la educaţie şi formare profesională pentru a-şi crea propria afacere şi de a-și dezvolta spiritul şi abilităţile antreprenoriale.

În acest scop, proiectul va crea și testa un program de acțiune personalizat, adaptat la nevoile șomerilor seniori pentru a deveni antreprenori sau angajați pe cont propriu, în baza nevoilor proprii identificate și a barierelor cu care s-au confruntat, întărindu-le astfel abilitățile și competențele antreprenoriale pe de o parte, iar pe de altă parte făcându-i să beneficieze de experiența lor și întărindu-le încrederea în sine, contribuind astfel nu doar la crearea de noi locuri de muncă, dar și căutând să soluționeze provocări la nivel macro de ordin social și economic, legate de îmbătrânirea populației.

entrepeneurs
logo-erasmus

Obiective

 • Elaborarea unuiprogram personalizat,adaptatșomerilor cu vârsta de peste 50 de ani, interesațisă devinăliberi profesionişti sauantreprenori.
 • Luând în considerare nevoile șomerilor seniori, proiectul își propune să le îmbunătățească competențele antreprenoriale, să le promoveze încrederea în sine, beneficiind în același timp de experiența de viață a acestora.
 • Studierea în profunzime a situației și a perspectivei locurilor de muncă în Europa pentru șomerii cu vastă experienţă pe piaţa muncii.
 • Identificarea competențelor și nevoilor acestora cu scopul de a–i stimula să-și înființeze propriile afaceri.
 • Promovarea antreprenoriatului și încurajarea seniorilor să rămână activi pe piața forței de muncă, cu scopul de a genera diferite avantaje economice și sociale întregii societăți;
 • Stimularea potențialului antreprenorial al persoanelor cu vârsta de peste 50 ani din Europa, prin eliminarea obstacolelor existente.
 • Facilitarea accesului grupului țintă la oportunități de angajare prin învățarea pe tot parcursul vieții.
 • Implicarea activă a actorilor relevanți la realizarea activităţilor proiectului.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului la nivel european pentru a promova aplicarea acestora şi în alte zone geografice.

Rezultatele proiectului

Raport Transnational asupra obstacolelor și nevoilor identificate ale șomerilor vârstnici pentru a deveni antreprenori sau lucrători pe cont propriu.

Identificarea tendințelor actuale și a nevoilor comune de la nivel european, precum și a particularităților geografice ale țărilor partenere.

Programul de Acțiune pentru Antreprenorii Seniori ( SEAP).

Program de Acțiune a adulților care furnizează instruire  și mentorat șomerilor seniori pentru a deveni lucrători pe cont propriu sau antreprenori. SEAP este alcătuit din programul de instruire propriu zis, metodologia pentru traineri și mentori, precum și recomandari de politici și studii de caz.

Plan de Diseminare și Strategia de Exploatare.

Cuprinde website-ul proiectului, materialele de informare, activități de networking și de prezentare în Mass Media a proiectului.

Analiza individuală.

Analiza nevoilor grupului țintă, precum și o primă abordare de manieră motivațională și recomandări de politici, elaborată de fiecare organizație parteneră pe baza rezultatelor investigațiilor regionale (de ultimă oră), revizuirea rapoartelor existente, statisticilor și bazelor de date și informații colectate, drept urmare a interviurilor personale și a focus grupurilor cu seniorii șomeri.

Parteneri

SMRDA South Muntenia Regional Development Agency
www.adrmuntenia.ro

sud-muntenia

Cork Institute of Technology
www.cit.ie

cork

ACFI-FIAS Coordinated Association of Training and Integration
www.acfi.be

fias

DIMITRA Education & Consulting S.A.
www.dimitra.gr

dimitra

INFODEF Institute for the Promotion of Development and Training
www.infodef.es

infodef

BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH

www.best.at

best

Știri și evenimente

Entrepreneurs aren’t quite what they seem

A new research about entrepreneurship has been carried out by Barclays and the University of Cambridge. The research (20015 June) casts fresh light on the make-up of a modern entrepreneur, dispelling the myth they are all confident, lone wolves with tunnel-vision to success.

Entrepreneurs have an important role in supporting economic growth and social progress. Yet they are often incorrectly viewed as one homogeneous group. The aforementioned research directly challenges that misperception with a much more varied picture of success. Indeed, some of the characteristics founded, such as introspection, actively counter society’s popular stereotypes.

Regarding senior Entrepreneurs, this research has founded the following:

 • The ‘freedom to make decisions’ is perceived as the main incentive for starting a business (70% citing this reason compared to just over half of those aged under 50).
 • Seniors exhibit the same propensity for risk, innovation, initiative, self-efficacy and autonomy as younger entrepreneurs, but they are more motivated by the prospect of personal success.
 • Seniors are more liberal, artistic and well-organised, and score above average for extraversion. This paints a picture of open, outgoing and conscientious leaders.

More information here.

Three benefits to starting a business after 50 that have nothing to do with money

At the age of 65, after leaving her corporate job as marketing consultant at Siemens, Margaret Manning have started two businesses “Sixty and Me” and “Boomerly”. She thinks that starting a business after 50 have massive benefits, most of them have nothing to do with money. Some of these benefits are:

 • Finding a sense of purpose after 50
  Starting a business in your 50s can be a great way to reconnect with your passions. You don’t need to spend your life savings or go out looking for venture capital money to get started.
 • Meeting people who share your interests
  Starting a business in your 50s is a great way to make friends with people who share your interests. This is especially true if you focus on building a business around one of your passions.
 • Keep your mind and your body healthy
  Starting a business after 50 forces you to stay engaged with the world. It gives you something positive to focus your attention on and tells the world that you are not ready to be invisible.

More information here.

Linkuri

 • Erasmus+ Programme
 • Promotion of senior entrepreneurship by the European Commission
 • Aprender a Emprender
  Online platform for the promotion of entrepreneurship, that provides access to more than 300 business plan models with checked viability. Offers different training services such as analysis of training needs of the entrepreneurs, workshops for the promotion of entrepreneurship, as well as training capsules on motivation, creativity or technical knowledge.
 • SECOT (Senior Volunteer of Business Advisory)
  This non-profit association works through seniors, retirees or early retirees skilled workers who voluntarily offer their experience and expertise in enterprise management advice to help new entrepreneurs. It promotes education and training activities, prepares studies and publications related with entrepreneurship, volunteering, seniors and active aging issues.
 • Emprender para Conservar (Undertake to preserve)
  This program is run by the Foundation for environmental conservation „Félix Rodríguez de la Fuente”. Its main objective is to promote self-employment and entrepreneurship in rural areas. And at the same time preserving the rich biodiversity of these areas, fighting depopulation and unemployment. Thus, it contributes to economic fabric and conserve natural protected areas. Provides a methodology for the detection of sustainable business opportunities in rural areas, based on the identification of the most appropriate economic activities for the specific environment. Provides also specific training aimed at local agents that are going to work as counsellors for rural entrepreneurs.

Contact