Ενδυνάμωση των ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ και απελευθέρωση της δυναμικής των ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

Σχετικα με το εργο

Η ανεργία είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην οποία έχει βυθιστεί. Μία από τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που υποφέρουν από την ανεργία είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι.

Οι περισσότεροι από τους ώριμους ανέργους συχνά δεν γνωρίζουν την δυνατότητα δημιουργίας της δικής τους επιχείρησης με την αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας τους και των γνώσεων που έχουν αποκτήσει. Προκειμένου όμως να γίνουν επιχειρηματίες πρέπει να αποκτήσουν τις κατάλληλες επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητες και να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους.

Το έργο MyBusiness είναι μια Στρατηγική Συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το MyBusiness έχει στόχο να προωθήσει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των ανέργων άνω των 50 ετών μέσω της ενδυνάμωσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και το επιχειρηματικό τους πνεύμα.

Για το σκοπό αυτό, το έργο θα δημιουργήσει και θα δοκιμάσει ένα πρόγραμμα δράσης προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα των μεγαλύτερων σε ηλικία ανέργων, προκειμένου αυτοί να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες τους και τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και δεξιότητες, ενώ εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία τους και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, όχι μόνο συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην αντιμετώπιση των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού.

entrepeneurs
logo-erasmus

Στοχοι

 • Δημιουργία ένα εξατομικευμένου προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ηλικιωμένων ανέργων που ενδιαφέρονται να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες.
 • Ενίσχυση των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων βάσει των αναγκών και των ικανοτήτων τους, αξιοποιώντας την εμπειρία τους και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους.
 • Μελέτησε βάθοςτης κατάστασης και τιςπροοπτικές απασχόλησηςτων ηλικιωμένωνανέργωνστην Ευρώπη.
 • Έρευνα και ανάλυση των αναγκών και των δυνατοτήτων τους για την προώθηση της δημιουργίας επιχειρήσεων.
 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας, της αυτοαπασχόλησης καιτης ενεργού γήρανσης, βοηθώντας τους μεγαλύτερους σε ηλικίανα παραμείνουνοικονομικά καικοινωνικά ενεργοί.
 • Απελευθερώση των επιχειρηματικού δυναμικού των μεγαλύτερων σε ηλικία στην Ευρώπη, με την άρσητων υφιστάμενωνεμποδίων.
 • Προσφορά στην ομάδα-στόχο της ευκαιρίας της αυτοαπασχόλησης και της αυτο-εκπλήρωσης μέσω της δια βίου μάθησης.
 • Συμμετοχήκαι δέσμευσητων εμπλεκομένων στις δραστηριότητες του έργου.
 • Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της εφαρμογής του στο μέλλον και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Αποτελεσματα του εργου

Διακρατική Έκθεση αναφορικά με τα εμπόδια και τις ανάγκες των άνεργων ηλικιωμένων ώστε να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες.

Εντοπισμός κοινών αναγκών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ανίχνευση γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων στις χώρες εταίρους.

Πρόγραμμα Δράσης Ηλικιωμένου Επιχειρηματία (ΠΔ).

Πρόγραμμα δράσης που παρέχει εκπαίδευση και καθοδήγηση σε άνεργους ηλικιωμένους ώστε δυνητικά να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες. Το ΠΔ αποτελείται από εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτές και μέντορες, καθώς και συστάσεις πολιτικής και μελέτες περίπτωσης.

Σχέδιο ενημέρωσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων.

Περιλαμβάνει την παρούσα ιστοσελίδα, έντυπο διαφημιστικό υλικό, δραστηριότητες δικτύωσης και κάλυψη στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.

Ανάλυση αναγκών σε Εθνικό επίπεδο.

Ανάλυση των αναγκών της ομάδας στόχου, καθώς και μια πρώτη προσέγγιση των κινήτρων και των υφιστάμενων πολιτικών που υποκινούν την επιχειρηματικότητα που εκπονήθηκε από τον κάθε οργανισμό-εταίρο με βάση τα αποτελέσματα των περιφερειακών ερευνών, την ανασκόπηση υφιστάμενων εκθέσεων, στατιστικών στοιχείων, βάσεων δεδομένων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν χάρη στις προσωπικές συνεντεύξεις και τις ομάδες εστίασης με άνεργους άνω των 50 ετών.

Εταιροι

SMRDA South Muntenia Regional Development Agency
www.adrmuntenia.ro

sud-muntenia

Cork Institute of Technology
www.cit.ie

cork

ACFI-FIAS Coordinated Association of Training and Integration
www.acfi.be

fias

DIMITRA Education & Consulting S.A.
www.dimitra.gr

dimitra

INFODEF Institute for the Promotion of Development and Training
www.infodef.es

infodef

BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH

www.best.at

best

Νεα και εκδηλωσεις

Entrepreneurs aren’t quite what they seem

A new research about entrepreneurship has been carried out by Barclays and the University of Cambridge. The research (20015 June) casts fresh light on the make-up of a modern entrepreneur, dispelling the myth they are all confident, lone wolves with tunnel-vision to success.

Entrepreneurs have an important role in supporting economic growth and social progress. Yet they are often incorrectly viewed as one homogeneous group. The aforementioned research directly challenges that misperception with a much more varied picture of success. Indeed, some of the characteristics founded, such as introspection, actively counter society’s popular stereotypes.

Regarding senior Entrepreneurs, this research has founded the following:

 • The ‘freedom to make decisions’ is perceived as the main incentive for starting a business (70% citing this reason compared to just over half of those aged under 50).
 • Seniors exhibit the same propensity for risk, innovation, initiative, self-efficacy and autonomy as younger entrepreneurs, but they are more motivated by the prospect of personal success.
 • Seniors are more liberal, artistic and well-organised, and score above average for extraversion. This paints a picture of open, outgoing and conscientious leaders.

More information here.

Three benefits to starting a business after 50 that have nothing to do with money

At the age of 65, after leaving her corporate job as marketing consultant at Siemens, Margaret Manning have started two businesses “Sixty and Me” and “Boomerly”. She thinks that starting a business after 50 have massive benefits, most of them have nothing to do with money. Some of these benefits are:

 • Finding a sense of purpose after 50
  Starting a business in your 50s can be a great way to reconnect with your passions. You don’t need to spend your life savings or go out looking for venture capital money to get started.
 • Meeting people who share your interests
  Starting a business in your 50s is a great way to make friends with people who share your interests. This is especially true if you focus on building a business around one of your passions.
 • Keep your mind and your body healthy
  Starting a business after 50 forces you to stay engaged with the world. It gives you something positive to focus your attention on and tells the world that you are not ready to be invisible.

More information here.

Συνδεσμοι

 • Erasmus+ Programme
 • Promotion of senior entrepreneurship by the European Commission
 • Aprender a Emprender
  Online platform for the promotion of entrepreneurship, that provides access to more than 300 business plan models with checked viability. Offers different training services such as analysis of training needs of the entrepreneurs, workshops for the promotion of entrepreneurship, as well as training capsules on motivation, creativity or technical knowledge.
 • SECOT (Senior Volunteer of Business Advisory)
  This non-profit association works through seniors, retirees or early retirees skilled workers who voluntarily offer their experience and expertise in enterprise management advice to help new entrepreneurs. It promotes education and training activities, prepares studies and publications related with entrepreneurship, volunteering, seniors and active aging issues.
 • Emprender para Conservar (Undertake to preserve)
  This program is run by the Foundation for environmental conservation «Félix Rodríguez de la Fuente». Its main objective is to promote self-employment and entrepreneurship in rural areas. And at the same time preserving the rich biodiversity of these areas, fighting depopulation and unemployment. Thus, it contributes to economic fabric and conserve natural protected areas. Provides a methodology for the detection of sustainable business opportunities in rural areas, based on the identification of the most appropriate economic activities for the specific environment. Provides also specific training aimed at local agents that are going to work as counsellors for rural entrepreneurs.

Επικοινωνια